Østerdalsgata 1 har fått nye eiere, Scandinavian Property Group (SPG), som ønsker å utvikle kvartalet til næringsformål, i tråd med hva som er der i dag. Eiendommen har lang historie som en viktig arbeidsplass, og dette er noe de ønsker å videreføre. De eksisterende bygningene skal bevares og rehabiliteres, da dette er viktige kulturminner og en stolt del av hovedstadens industrihistorie. Et nybygg ut mot Strømsveien vil supplere den eksisterende bebyggelsen og sluttføre kvartalet. SPG ønsker å utvikle eiendommen med nytt liv for bydelen, lokalt næringsliv, flere arbeidsplasser, samt skape et levende gatemiljø ved å legge utadrettet virksomhet på gateplan. Bygningene danner to indre torg som er avskjermet fra trafikk og som er velegnet som møteplasser.

SPG har foreløpig ikke sendt inn oppdatert planforslag, men har allerede startet dialogen med lokalmiljøet og Byantikvaren for å få innspill i den pågående prosessen. Det nye forslaget tegnes av Lund+Slaatto Arkitekter AS.