ØSTERDALSGATA 1

Bonum ønsker å omregulere Østerdalsgata 1 fra dagens næringsformål til en kombinasjon av næring og bolig. Prosjektet vil gi plass til om lag 90 boliger med utadrettet næringsvirksomhet i første etasje. Dagens bygningsmasse skal beholdes og transformeres og integreres med ny bebyggelse. Målet er å skape et attraktivt kvartal med en helt særegen identitet som et positivt tilskudd til bydelen.

Her får du informasjon om transformasjonen av Østerdalsgata 1, du kan også gi innspill til prosjektet og stille spørsmål som besvares fortløpende.
Det er nå kunngjort og varslet oppstart av planarbeidet. Høringsperioden er frem til 03. juni. Les mer under fanen Medvirkning.