​Kjære naboer og andre interesserte,

Vi ønsker med dette å invitere dere til folkemøte der vi vil presentere planen for transformasjonen av Østerdalsgata 1 fra næringsformål til kombinert bolig- og næringsformål.

Det er viktig for oss at alle som ønsker å delta, kan være med på en trygg måte. Vi har derfor satt en øvre grense på 33 deltakere, samtidig som arrangementet også strømmes digitalt, så du vil ha mulighet til å følge møtet og komme med innspill og spørsmål fra din egen stue.

Møtet arrangeres på Gamlebyen Mat & drikke, tirsdag 26. mai kl. 18.00 – 19.30. Det blir lett servering for de oppmøtte. 

Adresse: St. Halvardsgate 33 

Dersom du ønsker å komme på møtet kan du melde deg på under.

Dersom du ønsker å følge møtet digitalt, kreves det ingen påmelding, lenken kommer her.

Folkemøtet arrangeres i forbindelse med at vi har varslet oppstart av detaljregulering for Østerdalsgata 1, i henhold til plan- og bygningslovens §12-8. Du har mulighet til å komme med innspill i fire uker, fristen er 3. juni 2020.

Med vennlig hilsen Bonum, Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter, NSW Arkitektur og Asplan Viak

Påmeldingsskjema for fysisk oppmøte

Hvor mange personer melder du på?

6 + 12 =