Tirsdag 26. mai gjennomførte vi et informasjonsmøte for naboer og andre interesserte om utviklingen av Østerdalsgata 1. Folkemøtet ble gjennomført i Gamlebyen mat og drikke sine lokaler. 

Hensikten med folkemøtet var å informere om prosjektet og samtidig hente inn innspill og åpne for dialog med beboere og interesserte i nabolaget. I disse koronatider hadde vi også lagt opp til å kunne følge folkemøtet digitalt på osterdalsgata1.no.

I det fine forsommerværet var det 11 deltakere til stede, i tilllegg var det rundt 12 som fulgte møtet digitalt. Til stede for å presentere prosjektet og prosessen videre var Arild Jacobsen fra Bonum som utvikler prosjektet, arkitekt Alessandra Kosberg fra Vigsnæs + Kosberg Arkitekter og fra Asplan Viak Liv Kaasen (som er ansvarlig for reguleringsprosessen) og Hanna Breistrand (som er ansvarlig for formell medvirkningsprosess), i tillegg til Geir Rognlien Elgvin fra NSW arkitektur (som var ansvarlig for den uformelle medvirkningen i første fase).

Etter presentasjonene ble det tid for spørsmål og innspill. Man kan se hele sesjonen igjen i streamen som ligger tilgjengelig på nettsiden og alle innspill og spørsmål er dokumentert og vil følge prosjektet videre.

Takk til alle som møtte opp og som fulgte møtet digitalt. Følg med på nettsiden for den videre utviklingen av prosjektet!

 
 
Vi minner om at fristen for formelle innspill er 3. juni. Se under fanen medvirkning for mer informasjon