Våren 2022 kjøpte SPG Østerdalsgata 1, som ønsker å utvikle eiendommen til næringsformål.