Innsendt planforslag

Vi har nå sendt inn planforslag til PBE. PBE skal gjøre sin vurdering av forslaget og forberede offentlig ettersyn. Forutsatt at PBE har det de trenger for å behandle saken vil planforslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn rundt St. Hans, og da er det igjen...
Vel gjennomført folkemøte

Vel gjennomført folkemøte

Tirsdag 26. mai gjennomførte vi et informasjonsmøte for naboer og andre interesserte om utviklingen av Østerdalsgata 1. Folkemøtet ble gjennomført i Gamlebyen mat og drikke sine lokaler.  Hensikten med folkemøtet var å informere om prosjektet og samtidig hente inn...

Folkemøtet strømmes her

Folkemøtet på Gamlebyen Mat & drikke tirsdag 26. mai fra kl. 18.00 kan du følge her på nettsiden. Du kan også komme med innspill og spørsmål via egen chat-funksjon. Vel møtt!