Innsendt planforslag

Vi har nå sendt inn planforslag til PBE. PBE skal gjøre sin vurdering av forslaget og forberede offentlig ettersyn. Forutsatt at PBE har det de trenger for å behandle saken vil planforslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn rundt St. Hans, og da er det igjen...

les mer
Vel gjennomført folkemøte

Vel gjennomført folkemøte

Tirsdag 26. mai gjennomførte vi et informasjonsmøte for naboer og andre interesserte om utviklingen av Østerdalsgata 1. Folkemøtet ble gjennomført i Gamlebyen mat og drikke sine lokaler.  Hensikten med folkemøtet var å informere om prosjektet og samtidig hente inn...

les mer

Folkemøtet strømmes her

Folkemøtet på Gamlebyen Mat & drikke tirsdag 26. mai fra kl. 18.00 kan du følge her på nettsiden. Du kan også komme med innspill og spørsmål via egen chat-funksjon. Vel møtt!

les mer
Velkommen til folkemøte

Velkommen til folkemøte

Vi arrangerer folkemøte for prosjektets naboer og andre interesserte i uke 22. Det er viktig for oss at alle som ønsker å delta, kan være med på en trygg måte. Lokalet vi har funnet er stort nok til at vi kan ha trygg avstand mellom inntil 33 deltakere. Arrangementet vil også strømmes digitalt, så du vil ha mulighet til å følge møtet og komme med innspill fra din egen stue.

les mer